De aanbevelingen van de commissie Van Aartsen en de rapporten van de Algemene Rekenkamer hebben een breed gevoeld besef van urgentie laten ontstaan bij Rijk (IenW/ILT, JenV/OM en BZK), IPO, VNG en Omgevingsdienst NL dat het VTH-stelsel nú versterkt moet worden. Deze partijen kiezen er bewust voor om samen (met ingang van 1 juli 2022) aan de slag te gaan in het interbestuurlijk programma versterking VTH­stelsel (IBP). 

Dit zijn de zes thema's van IBP VTH

Nieuws

Webinars

 • Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

  Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

  Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

 • Webinar pijler 4 IBP VTH

  Webinar pijler 4 IBP VTH

  Afgelopen maandag 11 september vond het Webinar over pijler 4 plaats. Annette Prent en Renate Noé gaven een heldere toelichting over hoe we door middel van pijler 4 een duurzame en functionele kennisinfrastructuur (KIS) kunnen opzetten.

 • InterBestuurlijk Programma Versterking VTH

  InterBestuurlijk Programma Versterking VTH

  InterBestuurlijk Programma Versterking VTH. Hoe krijgen we een betere, schonere en veilige leefomgeving voor onze burgers? En hoe zorgen we dat vergunningverlening, toezicht en handhaving ook werkt voor bedrijven?

 • Webinar pijler 5 IBP-VTH

  Webinar pijler 5 IBP-VTH

  Afgelopen dinsdag 13 juni vond het derde Webinar van het IBP-VTH plaats. Dit Webinar richtte zich op de ontwikkelingen binnen pijler 5 van het programma. De opname van het Webinar is hier terug te kijken. De presentatie is als bijlage toegevoegd. Graag ontmoeten wij jullie bij het volgende Webinar!

Webinars

 • Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

  Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

  Webinar Zonder informatievoorziening geen VTH Stelsel - 9 oktober 2023

 • Webinar pijler 4 IBP VTH

  Webinar pijler 4 IBP VTH

  Afgelopen maandag 11 september vond het Webinar over pijler 4 plaats. Annette Prent en Renate Noé...

 • InterBestuurlijk Programma Versterking VTH

  InterBestuurlijk Programma Versterking VTH

  InterBestuurlijk Programma Versterking VTH. Hoe krijgen we een betere, schonere en veilige...

Content List