Bezig met laden...

5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving | VersterkingVTH

home "»" Communities "»" VersterkingVTH "»" blogs "»" Roel Van de Loo "»" 5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving
VersterkingVTH

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer NU
5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

5. Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving

 /5
0 (0stemmen)

In pijler 5 staat de onafhankelijke uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving centraal. Deze pijler geeft uitvoering aan de aanbevelingen 7 en 8 van de commissie Van Aartsen. Doel is om de onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving te versterken en waar mogelijk ook onafhankelijkheid van vergunningverlening.

Voor deze pijler geldt dat bij het Actieplan Aanpak Milieucriminaliteit en Uitvoeringsagenda VTH al een aantal activiteiten in gang zijn gezet die in deze pijler een vervolg krijgen. Belangrijk onderdeel van pijler 5 is het laten werken van de zogenaamde beleidscyclus. In het kort: het bestuur geeft aan welke regionale doelen het wil bereiken, die worden vertaald in een uitvoeringsprogramma, en de omgevingsdienst voert uit. 

Te behalen resultaten binnen pijler 5: 

A. Steviger mandaten en positie van de directeur van de omgevingsdienst, door: 

  • Aantal mandaten binnen omgevingsdiensten te beperken, zodat de omgevingsdienst de VTH-taken overal eenduidig, transparant en efficiënt kan uitvoeren. 
  • Een open en navolgbare procedure te ontwikkelen en implementeren voor afwijkingen door het bevoegd gezag van het advies van directeur. 
  • Toepassing van de LHSO in heel Nederland. 
  • Duidelijkheid te geven over de -benodigde- competenties van de directeur.

B. Een betere regionale beleidscyclus, door: 

  • Uitvoerings- en handhavingsbeleid: landelijk format voor de inhoudsopgave, inclusief de “nieuwe” maatschappelijk opgaven als E-transitie en circulaire economie. 
  • Probleem-en risicoanalyse: Landelijk format voor methode.
  • Proces: Landelijk format voor te volgen proces, op initiatief van Directeur omgevingsdienst, besluitvorming, rol DB/AB en raden/staten/andere partijen.
  • Meerjarenprogramma (MJP): Landelijk format voor opzet MJP op basis van o.a. de regionale probleem- en risicoanalyse, vertaling in begrotingen deelnemers, vertaling in begroting omgevingsdienst en gevolgen voor personeel, opleiding, etc.
  • Evaluatie: Handleiding opstellen over goede rapportages met aandacht voor de verbetercyclus en de opdrachtgevers.

 

Dit is wat we gaan realiseren in pijler 5: 

Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving, door een beter werkende beleidscyclus (big 8) en een sterker mandaat en positie van de directeur van de omgevingsdienst.

Opmerkingen (er zijn nog geen reacties)