Het IBP VTH heeft zes partners: het IPO, de VNG en OD-NL en drie ministeries: Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. De verbeteringen van het VTH-stelsel krijgen uitvoering in zes pijlers (zie hieronder). In elke pijler werkt een team van experts uit alle betrokken organisaties onder aansturing van een deskundige en onafhankelijke projectleider aan resultaat. Bijvoorbeeld snellere vergunningsprocedures, doordat kennis over innovaties in bedrijfsprocessen wordt gedeeld. Of meer effectieve handhaving door het delen van de juiste informatie. En extra inzet op onderwerpen die naar voren komen uit de regionale risicoanalyse. Denk ook aan meer financiële armslag bij Omgevingsdiensten zodat ze meer kwaliteit kunnen leveren en meer ruimte hebben voor nieuwe ontwikkelingen.

Het beoogde resultaat van het IBP VTH is het merkbaar verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving en het verminderen van vermijdbare milieuschade. Het IBP VTH geeft uitvoering aan de afspraken die Rijk, gemeenten en provincies hebben gemaakt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregels in Nederland te verbeteren.

In  het programma gaan we aan de slag met een aantal try-outs, die dwars door de pijlers heen gaan. De try-outs gaan over urgente maatschappelijke opgaven. Ze zijn bedoeld om te testen wat in de pijlers wordt bedacht en ook om al zichtbaar te maken wat het IBP VTH doet. Denk voor de try outs aan concrete knelpunten in de inhoudelijke uitvoering van VTH, zoals bijvoorbeeld bij indirecte lozingen en het beter vormgeven van ketentoezicht bodem.

 

 

Dit zijn de zes thema's van IBP VTH

Lid worden?

Wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen over IBP VTH? Word dan lid van het IBP VTH platform!

Dat kan door je te registreren via onderstaande knop. Nadat je aanmelding is goedgekeurd, ontvang een mail om je account te activeren. Daarna kan je inloggen.

Bij vragen, neem contact op met support@versterkingvth.nl