Bezig met laden...

3. Informatievoorziening VTH | VersterkingVTH

home "»" Communities "»" VersterkingVTH "»" blogs "»" Gijs van Schouwenburg "»" 3. Informatievoorziening VTH
VersterkingVTH

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer NU
3. Informatievoorziening VTH

3. Informatievoorziening VTH

 /5
0 (0stemmen)

Pijler 3 zorgt dat de informatievoorziening van het VTH stelsel verbetert en dat er een robuuste organisatie ontstaat van het digitale stelsel.

Verbetering van de informatievoorziening van slechts een of enkele partijen is niet genoeg.Er zijn vijf actielijnen gedefinieerd:

1. Funderen
Het leggen van een fundament door het informatielandschap te beschrijven (‘funderen’). Het informatielandschap beschrijft de informatievoorziening van het VTH-stelsel en geeft eenduidigheid van de relevantie, kwaliteit en samenhang. Dit maakt duidelijk in welke context de ontwikkeling en organisatie van de informatievoorziening van het VTH-stelsel plaatsvindt, waar welke knelpunten bestaan, welke bestaande systemen en registers benut of verbeterd kunnen worden en of er hiaten zijn;

2. Verbeteren
Het daadwerkelijk oplossen van knelpunten en doorvoeren van verbeteringen en waar mogelijk het ICT landschap rationaliseren door te komen tot een reductie van het aantal gebruikte systemen en applicaties.

3. Adviseren
Het helpen van andere stelselpartijen bij vraagstukken die een relatie hebben met de informatievoorziening, als dit een relatie heeft met de doelen van het IBP VTH.

4. Organiseren
Het duurzaam organiseren van menskracht, kennis en aandacht voor de organisatie van de informatievoorziening van het VTH-stelsel. Verbetering van de informatievoorziening is geen ‘snel’ onderwerp in de zin van snelle resultaten. Een aantal van de verbeter initiatieven zal de looptijd van het IBP VTH overschrijden. Vandaar dat in deze pijler ook aandacht is ingeruimd voor het ontwikkelen van voorzieningen (of aansluiten bij bestaande voorzieningen) die de in gang gezette ontwikkeling borgen.

5. Veranderen
Het actief betrekken van de partijen in het stelsel bij de ontwikkeling van de informatievoorziening zodat het draagvlak ontstaat dat nodig is om de verbeteringen door te voeren.

Contact
Wil je meer weten over de projecten binnen pijler 3, kijk dan op: VTH Pijler 3 -Informatievoorziening.of neem contact op met Gijs van Schouwenburg  pijlertrekker voor pijler 3.

Opmerkingen (1)

   
ArnoldHenselmans

"[K]omen tot een reductie van het aantal gebruikte systemen en applicaties". Wat moet ik me daar bij voorstellen? Is het idee bijvoorbeeld dat alle omgevingsdiensten hetzelfde VTH-pakket zouden moeten gaan gebruiken? 

26-jun-24 06:18
 · 
 /5
0 (0stemmen)
door