Bezig met laden...

4. Kennisinfrastructuur | VersterkingVTH

home "»" Communities "»" VersterkingVTH "»" blogs "»" Magdeleen Sturm "»" 4. Kennisinfrastructuur
VersterkingVTH

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer NU
4. Kennisinfrastructuur

4. Kennisinfrastructuur

 /5
0 (0stemmen)

Doel van pijler 4 is het versterken en ontwikkelen van de kennis bij alle partijen die een bijdrage leveren aan het VTH-stelsel, en het aantrekken van nieuwe en goede medewerkers door een arbeidsmarktcampagne. Op nationaal, regionaal en lokaal niveau is het noodzakelijk dat de juiste kennis beschikbaar is voor het oplossen van de steeds complexere vraagstukken in het maatschappelijke en fysieke domein.

Pijler 4 richt zich op het ontsluiten, delen, ontwikkelen en operationaliseren van die kennis en vaardigheden die bijdragen aan een schonere, gezondere en veiligere leefomgeving en aan het verminderen van milieuschade. 

Pijler vier onderscheidt vier doelen:

Kennisinfrastructuur

  • Een beter gebruik van kennis en data (informatie voorziening) bij vergunningverlening, toezicht en handhaving.
  • Betere afstemming tussen bestuurs- en strafrechtketen door het stimuleren van een cultuur van kennis- en data gedreven werken.
  • Een werkende kennisinfrastructuur, voor alle betrokkenen bij de fysieke leefomgeving en specifiek voor het stelsel van Omgevingsdiensten.

Arbeidsmarkt

  • Meer gekwalificeerde medewerkers (voor bestaande en nieuwe taken).

Dit is wat we gaan realiseren in pijler 4: 

  • kennis wordt beter ontsloten voor alle partijen die te maken hebben met vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
  • omgevingsdiensten hebben een steviger positie op de arbeidsmarkt.

Opmerkingen (2)

   
p.vanvugt

Het is nu april 2024: is deze pijler inmiddels al verder uitgewerkt ? 

Ik ben vooral benieuwd naar een werkende kennisinfrastructuur. voor alle betrokkenen bij de fysieke leefomgeving en specifiek voor het stelsel van Omgevingsdiensten.
En de ontsluiting van kennis voor VTH.

11-apr-24 10:53
 · 
 /5
0 (0stemmen)
door
   
RenateNoe

Op 9 juni is de visie “Kijk op Kennis” aan de Stuurgroep voorgelegd waarna deze bestuurlijk is vastgesteld en aangeboden is aan de Tweede Kamer. De visie vormt de basis om te komen tot een robuuste en toekomstbestendige kennisinfrastructuur voor het VTH stelsel.

 

Bij de visie is een bijlage meegestuurd naar de Tweede Kamer die een samenvatting bevat van een eerste versie van de inventarisatie van het huidige kennislandschap waarbij de kennisthema’s uit het Veluweberaad (nu PLeK) centraal stonden: 1) Zeer zorgwekkende stoffen, 2) Circulaire Economie, 3) Bodem en Ondergrond en 4) Klimaat.

 

Na de zomer van 2023 is de inventarisatie van het huidige kennislandschap definitief gemaakt. Er hebben hiertoe meerdere interviewgesprekken plaatsgevonden met kennisspecialisten bij onder andere VNG, PLeK, OD’s, RWS, RIVM, PBL. De IST-situatie heeft overzicht geboden van het huidige kennislandschap, daarnaast geeft het inzicht in hoe kennisnetwerken in de fysieke leefomgeving werken (schaduwkanten én succescriteria).

Deze inventarisatie maar ook de projecten die binnen pijler 4 lopen, zijn waardevolle input geweest voor het werkmodel (voorontwerp) van de KIS.

 

De kern is simpel. De KIS staat in dienst van de VTH-professional. De focus van de KIS ligt op het borgen en schakelen van uitvoeringskennis tussen schaalniveau’s en kennisthema’s. De kennisthema’s worden gevoed vanuit de uitvoeringspraktijk enerzijds en nieuwe ontwikkelingen anderzijds en geprogrammeerd door een programmacollege waarin alle VTH bestuurlijke partners zitting hebben (bevoegde gezagen). Het is een groeimodel waar gefaseerd (en deels parallel) wordt aangesloten bij wat er al is (denk bijvoorbeeld eens aan doorschakeling front office IPLO of het platform PLeK). Om dit mogelijk te maken wordt een aantal menselijke rollen en een digitale omgeving gefaciliteerd vanuit het bureau van de vereniging van Omgevingsdiensten. 

 

Het werkmodel zal in de stuurgroep op 30 april a.s. worden voorgelegd ter besluitvorming. Daarna gaan we op basis van het werkmodel over tot het definitieve ontwerp; het voorontwerp zal worden getoetst en verrijkt, onder andere door het ophalen van behoeften en denkbeelden van diverse partners. Er wordt tevens gewerkt een voorstel voor de inrichting van een frontoffice, backoffice en samenwerkingsruimte voor alle VTH professionals.

 

Dit leidt tot een eindadvies over de gewenst SOLL-situatie met een stappenplan. Besluitvorming daarover verwachten we in juni.

En parallel hieraan werken we aan een communicatiestrategie die zorgt dat we over de resultaten van de afzonderlijke projecten maar ook over hoe de KIS eruit komt te zien gecommuniceerd kan worden.

 

Mocht je nog vragen hebben laat het dan gerust weten!

 

Renate Noé en Annette Prent

12-apr-24 10:11
 · 
 /5
0 (0stemmen)
door