Bezig met laden...

6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht | VersterkingVTH

home "»" Communities "»" VersterkingVTH "»" blogs "»" Robert Mout "»" 6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht
VersterkingVTH

Verlaat Community:

Weet je zeker dat je je lidmaatschap wilt verwijderen van

Word lid van deze Community:

Lid worden van deze community?

Navigatie-item bewerken

Vereist De naam die in de navigatie van de Community verschijnt.
Vereist
Vereist
Vereist De url kan verwijzen naar een interne of externe webpagina.
 
Login als je wilt volgen, delen of deelnemen in deze Community.
Nog geen lid?Registreer NU
6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

6. Monitoring kwaliteit milieutoezicht

 /5
0 (0stemmen)

Pijler 6 geeft uitvoering aan aanbeveling 9 van de commissie van Aartsen. Doel van deze pijler is om een systeem in te richten van visitatie en toezicht op de werking van het VTH‐stelsel.  Centraal staat de vraag om inzichtelijk te maken of “omgevingsdiensten in staat zijn de opgedragen taken naar behoren uit te voeren, gelet op de kwaliteit van de bemensing, de werkwijzen, het feitelijk optreden en de uitkomsten daarvan?”. Dat inzicht moet provincies en de bewindspersoon helpen om binnen het stelsel bij te sturen, als lokaal en regionaal bestuur zijn wettelijke taak veronachtzaamt.

Monitoring van de resultaten van de omgevingsdiensten en het stelsel als geheel, en de communicatie daarover, is een belangrijk onderdeel van deze pijler. Monitoring van resultaten is essentieel voor een goede organisatie van het stelsel, anders weet je niet waar je staat en waar je naar toe zou moeten. 

Pijler zes gaat over de gehele keten van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiervoor zijn vijf onderdelen gedefinieerd.

  1. Het inrichten van een systeem voor visitatie van omgevingsdiensten.
  2. Inrichten systeem van thematische en signalerende onderzoeken VTH‐stelsel door ILT en het uitvoeren van deze onderzoeken.
  3. Ontwikkeling tweejaarlijks systeem van rapportage over de “Staat van VTH.
  4. Stimuleren stevigere invulling van horizontale controle door gemeenteraden en provinciale staten op eigen bestuur.
  5. Nagaan of en hoe Interbestuurlijk toezicht een bijdrage kan leveren aan de 'Monitoring van de kwaliteit van het milieutoezicht'. 

Dit is wat we gaan realiseren in pijler 6: we zorgen ervoor dat iedereen heel goed weet welke resultaten het stelsel boekt, hoe de omgevingsdiensten ervoor staan en hoe het gaat met onze leefomgeving. Pijler 6 maakt het mogelijk om bij te sturen op regionaal en landelijk niveau.

Opmerkingen (1)

   
HermanV

Ik mis in het overzicht interbestuurlijk toezicht (2e lijnstoezicht) door de provincies.

Dat staat los van de controle door provincies en gemeenten als opdrachtgever.

23-dec-22 12:37
 · 
 /5
0 (0stemmen)
door